Tool management

  • Řízení dodávek podle potřeb zákazníka
  • Optimalizace logistiky ve vazbě na objem výroby, ekonomiku aj.
  • Doporučení způsobů organizace správy nástrojů
  • Doporučení software, skladovacích systémů, výdejních automatů apod.