Vybavení pracoviště

Dílenské stoly, regály, skříně a stojany, montážní přípravky apod..