ALBERTI UMBERTO

Alberti

Alberti Umberto navrhuje, vyrábí a montuje pravoúhlé hlavy pro všechny obráběcí centra. Vedle výroby standardních úhlových hlav, Alberti také nabízí statické a pohánění nástroje. Speciální řešení jsou nedílnou součástí Alberti programu

 

alberti-angle-heads            alberti-high-speed-spindles
úhlové hlavy   zrychlovací hlavy

Další informace