Tool management

7.1 Řízení dodávek podle potřeb zákazníka
7.2 Optimalizace logistiky ve vazbě na objem výroby, ekonomiku aj.
7.3 Doporučení způsobů organizace správy nástrojů
7.4 Doporučení software, skladovacích systémů, výdejních automatů apod.