Analýzy a doporučení ke zlepšení všech operací obrábění

5.1 Společně se zákazníkem vyhodnocení dostupných informací (řezné parametry, použité nástroje, ekonomika obrábění, aj.) a následné doporučení změn
5.2 Využití veškerých dostupných ekonomických i technických dat pro optimalizaci výroby