Sestavování nástrojů

8.1 Příprava nástrojů v rámci projektu
8.2 Smontování a kompletace sestav nástrojů (např. Capto) před nasazením na stroj