1.1 Výroba monolitních nástrojů z tvrdokovu (VHM), práškové rychlořezné oceli (HSS-PM) nebo rychlořezné oceli (HSS, HSSCo) ... více
1.2 Výroba speciálních nástrojů na výměnné břitové destičky ... více
1.3 Výroba kombinovaných speciálních nástrojů včetně výměnných břitových destiček i monolitních nástrojů
1.4 Výroba speciálních nástrojů s pájenými destičkami z CBN nebo PCD
1.5 Výroba speciálních upínačů a základních držáků ... více

2.1 Ostření
2.2 Povlakování
2.3 Zajištění opravy lůžek u nástrojů s VBD

3.1 Nástrojové sestavy optimalizované pro zadaný dílec a na konkrétní stroj
3.2 Doporučení řezných parametrů u jednotlivých nástrojů
3.3 Kompletní časové studie včetně mezioperačních časů

4.1 Vyjádření přínosů nebo úspor z režijních nákladů na dávku, dílec apod.
4.2 Dlouhodobé sledování ekonomiky a doporučení změn

5.1 Společně se zákazníkem vyhodnocení dostupných informací (řezné parametry, použité nástroje, ekonomika obrábění, aj.) a následné doporučení změn
5.2 Využití veškerých dostupných ekonomických i technických dat pro optimalizaci výroby

6.1 Podle domluveného rozsahu realizace zkoušek nástrojů, destiček, upínacích systémů apod. za účasti našeho technického specialisty
6.2 Realizace různých variant zkoušek s předem definovaným cílem

7.1 Řízení dodávek podle potřeb zákazníka
7.2 Optimalizace logistiky ve vazbě na objem výroby, ekonomiku aj.
7.3 Doporučení způsobů organizace správy nástrojů
7.4 Doporučení software, skladovacích systémů, výdejních automatů apod.

8.1 Příprava nástrojů v rámci projektu
8.2 Smontování a kompletace sestav nástrojů (např. Capto) před nasazením na stroj

9.1 Novinky v sortimentu našich dodavatelů
9.2 Novinky v technologiích a způsobech obrábění
9.3 Nové trendy a způsoby upínání obrobků