Vícevřtenové a speciální hlavy

VÍCEVŘETENOVÉ A SPECIÁLNÍ HLAVY ( pro CNC stroje )